Uloguj se Registracija

trening

Pokretljivost

Pokretljivost

Pokretljivošću se naziva telesna sposobnost da se izvede određeni obim pokreta u zglobu. Ona je specifična za određen zglob ili skup zglobova i to u smislu da su neki zglobovi vrlo pokretljivi, drugi manje, a treći nepokretljivi. Ljudski sistem zglobova je sastavljen od relativno velikog broja zglobova koji nisu pokretljivi do maksimalnih granica, izuzimajući određene […]

Pročitajte više
Istorijat japanske borilačke veštine Ninjutsu

Istorijat japanske borilačke veštine Ninjutsu

Japanske Ninje (Nindže) ili Shinobi no mono su bili pojedinci ili grupe obučenih boraca koji su se stavljali na raspolaganje porodicama/klanovima samuraja u službu. Pored toga su izvodili borbena delovanja i samostalno. Izvorna učenja i načela umetnosti Ninjutsu-a su razvijana kroz eksperimentalno znanje borbi, ljudske psihologije, kulturnih obrazaca ponašanja ljudi, lične ”bliskosti i povezanosti” sa […]

Pročitajte više
Pet elemenata

Pet elemenata

Postoji uzročno-posledična veza između kretanja i stresa, a harmonija između ta dva se može uspostavliti disanjem. U našoj veštini, kretanje, disanje i osećanja su predstavljeni pojavama u prirodi: zemlja, voda, vatra, vetar i praznina. Nazivamo ih elementi. Svaka kata ili varijacija na nju se može analizirati u odnosu na elemente. U nekim slučajevima, elementi su […]

Pročitajte više
1 2 3
© 2024 Sva prava zadržana
Translate »